WooCommerce Google Assistant order informatie

In deze blog kun je een Google Assistant demo vinden gemaakt via Voiceflow. Je kunt de status van een WooCommerce order opvragen.