ai

De Klippa promptbuilder nader bekeken met een autohuur contract

Je hebt van die situaties waarbij je documenten wilt verwerken en automatisch meta data eruit wilt halen. Denk aan zaken zoals: contracten,

Read More

Using ChatGPT to create WordPress automation plugin for make.com

We never bothered to write any Wordpress plugin but with the help of ChatGTP we finished a nice demo in 30 minutes.

Read More

How to automate product descriptions with AI?

Generative AI is hot but we think recognizing what is in a picture is also pretty handy for automation purposes. We have

Read More

Is een AI tool de nieuwe auteur van je volgende blogpost?

Wat is AI en hoe kun je zelf teksten genereren met een AI tool?

Read More