Productief met visuele workflows

Visuel workflows, wat kun je ermee voor je productiviteit?