THINGS IO werkt samen met IVN, Lab Vlieland en de Jutter aan WaddenEcobits

Op dinsdag 17 mei is THINGS IO samen met IVN (instituut voor natuur- en milieueducatie) gestart met WaddenEcoBits op obs De Jutter op Vlieland. Medewerkers van IVN Noord en Things IO gaven aan de leerkrachten een presentatie over WaddenEcoBits en de leerkrachten konden kennis maken met LittleBits in een werksessie begeleid door Things IO.

WaddenEcoBits is een project dat zich richt op biomimicry – leren van de natuur voor technische
toepassingen voor de mens – en duurzaamheid. De technische toepassingen worden gerealiseerd met electronica en sensor technologie.

In samenwerking met Things IO en LAB Vlieland ontwikkelt IVN een lespakket voor de groepen 1 t/m 8 met als doel de leerlingen kennis te laten maken met een nieuwe manier van natuureducatie en het gebruik voor menselijke toepassing op het gebied van duurzaamheid. Het project wordt  mogelijk gemaakt door een subsidie van het Iepen Mienskipsfûns en een eigen bijdrage van alle betrokken partijen.

Naast het doorlopen van het lespakket maken de leerlingen van obs De Jutter in samenwerking met Things IO, IVN en LAB Vlieland een interactieve maquette van hun eiland. Tijdens Into The Great Wide Open van 1 t/m 4 september 2016 kunnen de bezoekers op speelse wijze zien welke manieren Vlieland in 2020 zelfvoorzienend kan zijn in haar eigen energiebehoefte door het plaatsen van verschillende energiebronnen op de maquette. Kinderen kunnen onder andere op verschillende manieren energie opwekken om de maquette te voorzien van energie.

Op Vlieland gaat dit project als eerste van start, maar is tevens zeer geschikt voor alle andere waddeneilanden in het kader van het ambitiemanifest “Alle Waddeneilanden zelfvoorzienend in 2020 op het gebied van energie en water”.

Leave a Reply